Popunjavanje ovog obrasca trajat će približno 8 minuta. Uskoro ćete imati račun u našoj banci.

Lični podaci

Uredi

U skladu sa podacima na Vašem ličnom dokumentu.

Popunjavanje ovog obrasca trajat će približno 8 minuta. Uskoro ćete imati račun u našoj banci.

Kontakt podaci

Uredi

Kućna adresa

Dodatne informacije o adresi (sprat‚ stan‚ itd.)

Contacts

Popunjavanje ovog obrasca trajat će približno 8 minuta. Uskoro ćete imati račun u našoj banci.

Informacije o zaposlenju

Uredi

Popunjavanje ovog obrasca trajat će približno 8 minuta. Uskoro ćete imati račun u našoj banci.

Dodatne informacije

Uredi

Popunjavanje ovog obrasca trajat će približno 8 minuta. Uskoro ćete imati račun u našoj banci.

Podešavanja računa

Uredi

Prateće usluge uz tekući račun

Tekući račun je osnovni tip računa u odnosu sa bankom preko kojeg imate pristup čitavom nizu bankarskih usluga. Putem ovog računa možete osigurati priliv sredstava ili inicirati transfere, a možete mu pristupiti 24 sata dnevno. Pored tekućeg računa u lokalnoj valuti, ProCredit banka vam pruža mogućnost otvaranja dodatnog računa u EUR valuti.

Tekući račun se mora koristiti isključivo u lične svrhe i samo iz legitimnih razloga. Ako svoj račun ne koristite neprekidno najmanje 12 (dvanaest) mjeseci, Banka zadržava pravo da zatvori Vaš račun. Ako ste akumulirali dugovanja prema Banci na bilo kojem računu, Banka zadržava pravo potraživanja bilo kog iznosa na tim računima, kao i pravo da blokira ili zadrži te iznose zaduži račune u iznosu duga.

Prikaži više Prikaži manje

Tekući račun u ProCredit Bank povezan je sa savršenom MasterCard beskontaktnom debitnom karticom koja nudi čitav niz funkcionalnosti poput besplatnog podizanja gotovine na bankomatima svih banaka u zemlji do 3 puta mesečno. Kartica se izdaje na određeno vrijeme (podaci su otisnuti na poleđini kartice) i povezana je s Vašim tekućim računom.

Početni cilj dizajniranja ove kartice bio je zadovoljiti najviše sigurnosne potrebe i pružiti savršenu autonomiju korisniku. MasterCard beskontaktna debitna kartica je povezana sa našom aplikacijom za mobilno bankarstvo i omogućava korisnicima da prilagode dnevne limite plaćanja za podizanje gotovine bankomatima, za plaćanja na POS terminalima i putem interneta, kao i da odrede broj dnevnih transakcija.

Dodatnu sigurnost za kupovinu putem interneta pruža i MasterCard sigurni kôd za autentifikaciju. Međutim, trebali biste znati da ste lično odgovorni za sigurnost i zaštitu svoje kartice. Ako se kartica izgubi, trebali biste je sami blokirati putem naše mobilne aplikacije. Karticu možete sami ponovo aktivirati kada se uvjerite da se može sigurno koristiti. U slučaju da nemate pristup Internetu, obratite se Banci na 033/250-976.

Prikaži više Prikaži manje

Otvaranje tekućeg računa u ProCredit banci Vam pruža jedinstvenu priliku da besplatno izvršite do 20 transakcija putem elektronskog i mobilnog bankarstva mjesečno. Sve transakcije u ProCredit banci obavljaju se elektronskim putem tj. putem internet i mobilnog bankarstva kojima dobijate pristup prilikom otvaranja tekućeg računa.

Dobit ćete jedinstveno korisničko ime i lozinku koju ste osobno odredili. Trostruka sigurnost zagarantovana je dodatnim sigurnosnim kodovima koje dobijete putem SMS-a za svaku transakciju. Korištenjem korisničkog imena, ličnog koda i sigurnosnih kodova možete pristupiti i preuzeti izvode sa računa, a možete izvršiti i određene vrste bankarskih transakcija. Pored e-bankarstva razvili smo i mobilno bankarstvo kako bismo našim klijentima omogućili brži i lakši pristup Banci, a aplikacija je dostupna za oba operativna sistema. Preuzmite aplikaciju za Android ovdje: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quipugmbh.mobilebanking.bosnia. Ako posjedujete mobilni uređaj koji podržava iOS operativni sistem, preuzmite aplikaciju ovdje: https://apps.apple.com/us/app/procredit-bih/id1434299950. 

Prikaži više Prikaži manje

Kredit Vam nije potreban da biste zadovoljili sve Vaše finansijske potrebe. ProCredit FlexFund je dozvoljeno prekoračenje koje je razvijeno da Vam pomogne kada su Vam potrebna dodatna likvidna sredstva. Uslov je da imate otvoren tekući račun te da budete redovni primalac plate u ProCredit banci.

ProCredit FlexFund se može izdati u iznosu od 2 prosječne mjesečne zarade sa najkonkurentnijom odgovarajućom kamatnom stopom na tržištu u iznosu od 9%. Kamatna stopa se obračunava samo na utrošeni iznos sredstava. Naknada za obradu FlexFund-a iznosi 0% pored toga Vam nisu potrebne mjenice ili bilo koji drugi instrumenti osiguranja. 

Prikaži više Prikaži manje

SMS usluga će Vam bit aktivirana kao standardni dio usluge Active. Banka će Vas putem SMS obavijesti informisati odmah nakon izvršenja bankarske transakcije a obavještenje će sadržavati informacije o transakciji, kao i podatke o stanju na računu. SMS obavijest će se poslati na broj mobilnog telefona koji je registrovan tokom prijave za otvaranje tekućeg računa. Ova usluga je aktivna za sva kartična plaćanja i podizanja gotovine i za prilive na račun, u iznosu većem od 50 KM.

Prikaži više Prikaži manje

ProCredit FlexSave je posebna vrsta štednih računa koji Vam pored sigurnosti garantuje i savršenu fleksibilnost. FlexSave Vam pruža mogućnost da uštedite koliko god želite kada god želite, a sredstva su Vam dostupna u bilo kojem trenutku, budući da je kompletna uslugua online. Nominalna kamatna stopa je fiksna godišnja stopa od 0,20% i obračunava se u odnosu na iznos štednje. Kamata se obračunava prema sljedećoj formuli: stvarni broj dana / 365 ili 366 dana (ovisno o godini) * depozit na Vašem FlexSave računu. Ova metoda uzima u obzir postojeće kalendarske dane u mjesecu / godini za izračunavanje kamate. Kamatna stopa na FlexSave račun se obračunava svakodnevno i plaća se mjesečno, prvog dana nakon završetka kalendarskog mjeseca. Kamata se isplaćuje na Vaš tekući račun.

Prikaži više Prikaži manje

Uskoro ćete imati račun u našoj banci.

Pravila i uslovi

Uredi

Molimo Vas da pročitate dokument ispod te da potvrdite da se slažete sa definisanim uslovima

Potvrđujem da sam pročitao/pročitala i razumio/razumjela sljedeće dokumente te da prihvatam njihov sadržaj. Sačuvao/Sačuvala sam navedene dokumente tako da su mi uvijek dostupni.

Saglasan sam da se moji lični podaci koriste obrađuju prenose i pohranjuju od strane ProCredit Bank ili povezanih društava ProCredit grupe ili bilo kojeg društva angažovanog od strane ProCredit Bank, a koji se mogu nalaziti i izvan Bosne i Hercegovine, u svrhu korištenja usluga. Upoznat sam da u bilo kojem trenutku mogu uskratiti ovu saglasnosti slanjem e-maila ili dopisa na kontakt adrese ProCredit Bank.

Takođe saglasan sam da dobijam e-poštu koja sadrži informacije o uslugama i kampanjama ProCredit Bank.