ProCredit Bank Direct, the Bank made simple

ПроКредит Банк Директ, направихме банкирането лесно.

Първата немска банка в Източна Европа Ви представя своето ново онлайн предложение.

Сигурно и удобно банкиране в групата ProCredit и Вашата директна връзка с Европа.

 • Разплащателна сметка

  Вашата Банка в една сметка.
  Лесно.

 • ProCredit FlexSave

  Вашата спестовна сметка.
  Гъвкава и сигурна.

 • ProCredit FlexFund

  Вашият овърдрафт.
  Допълнителни средства, винаги когато се нуждаете от тях.

 • Срочен депозит

  Осъществете дългосрочните си
  планове по сигурен начин.

 • Кредит "Инвестиция"

  Купете нова кола, ремонтирайте дома си. Бързо и удобно.

 • Жилищен кредит

  Създайте свой дом.
  Дългосрочни кредити с фиксирана лихва.

Разплащателна сметка

Вашата Банка в една сметка.
Лесно.

Заявете откриване на сметка
Всички услуги

Имате пълен контрол върху парите си, когато пожелаете, където и да сте.

Безплатни и неограничени парични преводи в страната.

Безплатни и неограничени парични вноски и тегления в нашите 24/7 Зони за самообслужване за суми до 2 000 лева.

Заявете откриване на сметка

Имате пълен контрол върху парите си, когато пожелаете, където и да сте.

Плащате Вашите сметки онлайн.

Извършвате фиксирани плащания.

Сигурни трансакции с нашата услуга SMS известяване в реално време

Заявете откриване на сметка

Имате пълен контрол върху парите си, когато пожелаете, където и да сте.

Международни преводи изпълнени в същия работен ден само за 2.5 евро в групата на ПроКредит.

Изключително атрактивни цени за други международни парични преводи.

Заявете откриване на сметка

Имате пълен контрол върху парите си, когато пожелаете, където и да сте.

Всичко това само за 8 лева на месец!

Заявете откриване на сметка

Сигурна. Гъвкава. Атрактивна.

Поверете парите си на ПроКредит Банк, част от първата немска банкова група в Източна Европа.

Сигурността на Вашите спестявания е наш приоритет!

Заявете откриване на сметка

Сигурна. Гъвкава. Атрактивна.

Имате достъп до спестяванията си, когато се нуждаете от тях.

Можете да превеждате от и към Вашата разплащателна сметка 24 часа, 7 дни в седмицата!

Заявете откриване на сметка

Сигурна. Гъвкава. Атрактивна.

Атрактивен лихвен процент!

0.35% на годишна база в лева и евро

Заявете откриване на сметка

Никога повече не пропускайте предоставените Ви възможности!

Насочете Вашата заплата, пенсия или друг регулярен доход в ПроКредит Банк.

Ще получите овърдрафт в размер до два пъти Вашия месечен доход.

Заявете FlexFund

Никога повече не пропускайте предоставените Ви възможности!

ProCredit FlexFund Ви дава бърз и удобен достъп до допълнителни средства, когато се нуждаете от тях.

Не се налага да теглите друг кредит за покриване на краткосрочни нужди!

Заявете FlexFund

Никога повече не пропускайте предоставените Ви възможности!

И само за

6% на годишна база в лева и евро

Заявете FlexFund

Планирайте с увереност Вашето бъдеще!

Мислете дългосрочно; ние правим същото!

Заявете откриване на сметка

Планирайте с увереност Вашето бъдеще!

Инвестирайте Вашите пари в 12, 18, 24 или 36 месечен срочен депозит, в лева, евро или долари.

Заявете откриване на сметка

Планирайте с увереност Вашето бъдеще!

Получавате до

 0.5% на годишна база за 12-месечен депозит

Заявете откриване на сметка

Ние Ви подкрепяме, когато се нуждаете.

Инвестирайте в дома си, като подобрите енергийната му ефективност и намалите разходите за енергия.

Заявете кредит

Ние Ви подкрепяме, когато се нуждаете.

Оптимизирайте и намалете ежедневните си разходи като инвестирате в интелигентна технология: минете на електричество!

Заявете кредит

Ние Ви подкрепяме, когато се нуждаете.

Кредити за инвестиции със срок до 60 месеца и сума до 30 000 евро.

Заявете кредит

Искате да имате нов дом? ПроКредит Банк прави покупката на жилище сигурна и лесна.

С лихвен процент от 2.75%.

Планирайте спокойно и дългосрочно: ние предлагаме фиксиран лихвен процент, а Вие не поемате риск при промяна на лихвените равнища.

Заявете кредит

Искате да имате нов дом? ПроКредит Банк прави покупката на жилище сигурна и лесна.

Бърз процес по одобрение. Финансираме до 80% от пазарната стойност на имота.

Заявете кредит

Искате да имате нов дом? ПроКредит Банк прави покупката на жилище сигурна и лесна.

Срок до 20 години.

Заявете кредит