ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ

Искате да имате нов дом? 

ПроКредит Банк прави покупката на жилище сигурна и лесна.

Жилищен кредит с лихва от 2.25% в лева и евро

Покупка на имот и рефинансиране

  • Бърз отговор
  • Срок до 20 години
  • Без такса за отпускане
  • Без изискване на застраховка "Живот"
  • Предварително одобрение
ЗАЯВЕТЕ КРЕДИТ
video-preview

Пример: Жилищен кредит в размер на 100 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 20 години, при плаващ годишен лихвен процент в размер на минимум 2.25%

(за кредитополучатели с месечен доход над BGN 3000), състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.25%, такса за разглеждане на искане 75 евро, такса за оценка на кредитоспособност 75 евро:

месечна вноска в размер на 519,42 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 127 318,22 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) -  2.56%.