Кредит за физически лица с лихва 3,99% в лева и евро

Ние Ви подкрепяме, когато се нуждаете.

За ремонтни дейности в дома, покупка на нова кола или текущи нужди.


  • годишна лихва 3.99 % в лева и евро
  • за суми от 5 000 до 60 000 лева
  • срок на кредита - от 6 месеца до 5 години
  • кандидатствате и получавате кредита онлайн
  • бърз отговор


ЗАЯВЕТЕ КРЕДИТ
video-preview

Пример: Кредит за физически лица в размер на 30 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане

5 години с фиксиран лихвен процент в размер на 3,99%, месечна вноска в размер на 553,14 лева,

обща дължима сума (главница, лихви и такси) 33 988,36 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - 5.17%.