ანგარიშის გახსნის განაცხადის შევსებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება.

პირადი ინფორმაცია

რედაქტირება

(*) მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა

რეზიდენტობის სტატუსი

მოქალაქეობის ქვეყანა

გთხოვთ ატვირთოთ დასკანერებული დოკუმენტი

განათავსეთ ფაილი ან დააჭირეთ ღილაკს ატვირთვა

ანგარიშის გახსნის განაცხადის შევსებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება.

საკონტაქტო მონაცემები

რედაქტირება

ფაქტიური საცხოვრებელი მისამართი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ანგარიშის გახსნის განაცხადის შევსებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება.

პროფესიული ინფორმაცია

რედაქტირება

ანგარიშის გახსნის განაცხადის შევსებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება.

დამატებითი ინფორმაცია

რედაქტირება

ანგარიშის გახსნის განაცხადის შევსებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება.

ანგარიშის შესახებ

რედაქტირება

მიმდინარე ანგარიშის გახსნისას‚ თქვენ ავტომატურად ისარგებლებთ შემდეგი მომსახურებებით:

მიმდინარე ანგარიში არის საბაზისო ანგარიში რომელიც გამოიყენება თქვენი პროკრედიტ ბანკთან ურთიერთობისთვისთვის და რომლის საშუალებითაც თქვენ სრულ საბანკო მომსახურებაზე გაქვთ წვდომა.

V ^

უკონტაქტო მასტერქარდ დებიტ ბარათი მიბმულია თქვენს მიმდინარე ანგარიშზე და წარმოადგენს საბანკო ანგარიშებზე მუდმივი წვდომის და სამ ვალუტაში თქვენი მიმდინარე ანგარიშის მართვის მარტივ და მოსახერხებელ გზას. პლასტიკური ბარათით ახორციელებთ თანხის შეტანა/გატანის ოპერაციებს თანამედროვე 24/7 თვითმომსახურების ზონებში ინტერნეტ შესყიდვებს და პოს ტემინალით გადახდებს ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერ ვალუტაში.

V ^

განათავსეთ თქვენი დანაზოგი პროკრედიტ ბანკში და იყავით მშვიდად. უსაფრთხოება ჩვენი პრიორიტეტია. FlexSave ანაბარს განკარგავთ სურვილისამებრ ნებისმიერ დროს 24/7 და თან გერიცხებათ საპროცენტო სარგებელი.

V ^

მომენტალური სმს შეტყობინებით მუდამ ფლობთ ინფორმაციას ბარათით შესრულებულ ტრანზაქციებზე.

V ^

ანგარიშის გახსნის განაცხადის შევსებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება.

წესები და პირობები

რედაქტირება

გაცნობებთ‚ რომ ზემოაღნიშნული განაცხადის განხილვის მიზნით‚ ბანკი დაამუშავებს თქვენ მიერ მოწოდებულ პირად ინფორმაციას‚ პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

ვადასტურებ რომ გავეცანი სს „პროკრედიტ ბანკის“ ინტერნეტ გვერდზე www.procreditbank.ge განთავსებულ “საბანკო მომსახურების პირობებს“ და მომსახურების ტარიფებს, ვეთანხმები და ვკისრულობ მათი შესრულების ვალდებულებას. მოვახდინე დოკუმენტების შენახვა და/ან ამობეჭდვა ისე, რომ ჩემთვის მუდამ ხელმისაწვდომია ინფორმაცია საბანკო პროდუქტების შესახებ. სს „პროკრედიტ ბანკი“ უფლებამოსილია „საბანკო მომსახურების პირობებში“ მითითებული წესით და მიზნებიდან გამომდინარე დაამუშაოს ჩემი პირადი ინფორმაცია.

თანხმობას ვაცხადებ ბანკისა და საბანკო პროდუქტების შესახებ ელექტრონული ფოსტის სახით შეტყობინებების მიღების შესახებ.

ჩემთვის ცნობილია რომ ამ ფორმის შევსება არ ნიშნავს პროკრედიტ ბანკში ანგარიშის სავალდებულო გახსნას. 

ფორმის შევსებიდან 1 თვის განმავლობაში ბანკში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში ანგარიში ავტომატურად დაიხურება.