ინტერნეტ ბანკინგი

ინტერნეტ ბანკინგი

მართეთ თქვენი ბანკი ონლაინ!

სისტემა, რომელიც გესაუბრებათ
სისტემა, რომელიც გესაუბრებათ


დაცული ონლაინ გარემო
დაცული ონლაინ გარემო


სწრაფი, მარტივი და მოსახერხებელი
სწრაფი, მარტივი და მოსახერხებელი


კომფორტული სივრცე საბანკო სერვისის 24/7 მისაღებად!


ინტერნეტ ბანკინგში ტრანზაქციების და ოპერაციების დადასტურება შესაძლებელია: სმს კოდით, დიგიპასით

ან PCB მობაილ თოქენის საშუალებით.

PCB მობაილ თოქენის აპლიკაცია ინტერნეტ ბანკინგით გადარიცხვების და სხვა ოპერაციების დადასტურებისთვის აგენერირებს ერთჯერად ტან-კოდებს.

  • ტრანზაქციების დადასტურება ლიმიტის გარეშე
  • აპლიკაციით სარგებლობა ნებიემიერ ქვეყანაში ინტერნეტის გარეშე
  • ტან კოდის გენერაცია როუმინგის მომსახურების ჩართვის გარეშე
  • ერთ აპლიკაციაში რამდენიმე მომხმარებლის დამატების შესაძლებლობა