100% მოქნილი ანაბარი

განათავსეთ და გაანაღდეთ თანხა როცა გსურთ, საპროცენტო განაკვეთის დაკარგვისა და დამატებითი საკომისიოების გარეშე.


  • იხსნება პირველადი შენატანის გარეშე;
  • ვადა - შემნახველი ანაბარი იხსნება უვადოდ;
  • შემნახველი ანაბარზე პროცენტის დარიცხვა ხდება ყოველთვიურად მიმდინარე ანგარიშზე


საპროცენტო განაკვეთები

ვალუტა ნომინალური ეფექტური*
ლარი 5% 5.12%
დოლარი 1.3% 1.31%
ევრო 0.4% 0.4%
შენიშვნა * ანაბარი გაიხსნა ფიქსირებული თანხით * დამატებითი შენატანები/გატანები არ განხორციელებულა. თანხის გატანა მოხდა 12 თვის შემდეგ.