Aktivizo e-Banking


I gjithë procesi Online.

Menaxho paratë lehtë dhe sigurt!

Kurse kohë me e-Banking

e-Banking ju mundëson të bankoni nga çdo vend, pa patur nevoj të jeni prezent në bankë. Ky shërbim është pa pagesë shtesë meqenëse përfshihet në kuadër të llogarisë ProCredit Direkt.

Apliko Tani
video-preview

Shërbimet në e-Banking:

 √ Gjendja e llogarisë  

√ Transferta ndërmjet llogarive tuaja   

√ Transferta kombëtare        

√ Transferta ndërkombëtare  

√ Pagesat e faturave        

√ Pagesat në emër të komunës 

√ Pagesat ndaj doganës   

√ Hapja e llogarisë me afat 

√ Inicimi dhe modifikimi i urdhërpagesave

√ Rifreskimi i të dhënave   

√ Hapja e llogarisë së kursimit        

√ Aplikim për kartelë bankare      

√ Aplikim për SMS shërbime  

Keni pyetje?

Ju lutem referohuni faqes Pyetje dhe Përgjigje dhe gjeni informatat që ju duhen.