Për një të ardhme të shëndetshme!

Mbushësit elektrik: 

Në kuadër të iniciativave për një mjedis më të pastër, kemi instaluar 24 mbushës të veturave elektrike, duke mbuluar kështu qytetet më të mëdha në Kosovë.

Aplikacioni mobil i mbushësve elektrik:

Një hap tjetër i rëndësishëm është edhe krijimi i aplikacionit i cili përmes një harte shumë precize të vendndodhjeve të mbushësve ju lehtëson gjetjen dhe përdorimin e tyre.

Oferta e kredisë për vetura elektrike: 

ProCredit Bank ofron mundësi të blini veturë elektrike me kushte speciale, normë efektive të interesit 4% dhe 0% shpenzime administrative.

Apliko online për kredi
video-preview
Rrjeti rajonal

Vlen të ceket se i gjithë Grupi ProCredit po merr pjesë në iniciativën e vendosjes së mbushësve elektrik, me qëllim të krijimit të infrastrukturës së përshtatshme për lëvizje të lirë në rajon. Kështu duke ju ofruar qytetarëve një rrjet rajonal me deri 300 pika ku mund të mbushin veturat e tyre pa pagesë. Aplikacioni Mobil ju ofron mundësi që të gjeni lokacionet e mbushësve në cilindo vend që ndodheni.