Secili shtëpinë e vet!

Secili shtëpinë e vet!


Secili shtëpinë e vet!

Banka ProCredit ka lansuar ofertën për kredi me kushte preferenciale. Kredi për shtëpi apo banesë me normë efektive duke filluar nga 3.3% .

APLIKO KËTU

Nëse investoni edhe në panele solare, ju përfitoni të gjithë shumën e kredisë me 0% shpenzime administrative.  

Oferta vlen deri më 31 dhjetor 2021!

Shembull për orientim:

Kredi për shtëpi/banesë 150,000 Eur
Periudha e kthimit të kredisë 240 muaj
Norma nominale 3.2%
Shpenzimet administrative 0.5%
Norma efektive e interesit 3.3%