ProCredit Bank Direct, the Bank made simple

ProCredit Bank Direkt, bankim i thjeshtë!

Banka e parë gjermane në Evropën Lindore që prezanton ofertë të re digjitale për persona fizik dhe paket të shërbimeve bankare për të gjithë nevojat Tuaja.

Bankingu i sigurt dhe i përshtatshëm në grupin ProCredit dhe lidhja juaj e drejtpërdrejtë me Europën.

 • Llogari rrjedhëse

  Banka Juaj me vetëm një

  paket të shërbimeve bankare.

  E thjeshtë dhe e qëlluar.

 • ProCredit FlexSave - FleksKursim

  Llogaria Juaj e kursimit.

  Fleksibile dhe e sigurt.

 • ProCredit Fondet Flex

  Mbitërheqja e të hollave  

  Para shtesë, kurdo që ju nevojiten.

 • Depozitë e afatizuar.

  Realizoni planet Tuaja
  afatgjate në mënyrë të sigurt.

 • Kreditë Investive

  Blejë një makine të re, rinovo shtëpinë tuaj.

  Shpejt dhe volitshëm.

 • Kreditë për shtëpi/banesë

  Blej shtëpinë/banesën tënde.

Llogari rrjedhëse

Banka Juaj me vetëm një

paket të shërbimeve bankare.

E thjeshtë dhe e qëlluar.

Hapeni llogarinë Tuaj
Të gjitha shërbimet

Me paketin e shërbimeve bankare keni kontrollë të plotë në financat Tuaja!

- Llogari transakcionale në MKD dhe EUR

- Master Card Debit – një kartelë universale për të gjithë nevojat Tuaja

- E-banking dhe M-banking me mundësi për të paguar

- Shfrytëzim i pakufizuar i Zonave 24/7

Hapeni llogarinë Tuaj

Me paketin e shërbimeve bankare keni kontrollë të plotë në financat Tuaja!

- Tërheqje falas të mjeteve tre herë brenda muajit nga të gjitha ATM-et e vendit.

- Transferte dalëse të pakufizuara dhe falas brenda vendit në denarë nëpërmjet E-banking

Hapeni llogarinë Tuaj

Me paketin e shërbimeve bankare keni kontrollë të plotë në financat Tuaja!

- SMS lajmërime për të gjithë transakcionet hyrëse dhe dalëse

- Transfere ndërkombëtare brenda ditës brenda rrjetit ProCredit për vetëm 2.5 EUR

- Realizo transferte automatike përmes urdhër pagesave periodike

Hapeni llogarinë Tuaj

Me paketin e shërbimeve bankare keni kontrollë të plotë në financat Tuaja!

E tërë kjo për 300 MKD në muaj!

Hapeni llogarinë Tuaj

Sigurt. Fleksibile. Atraktive

Siguria e kursimeve tuaja është prioriteti ynë.

Shkallë interesi shumë tërheqëse dhe shfrytëzim fleksibël i kursimeve Tuaja!

Aplikoni këtu

Sigurt. Fleksibile. Atraktive

1% në vit në MKD dhe EUR

Aplikoni këtu

Sigurt. Fleksibile. Atraktive

Kontrolloni kursimet Tuaja nëpërmjet të E-bankingut 24/7.

Plotësoni ose tërhiqni mjete kurdoherë që të keni nevojë.

Aplikoni këtu

Sigurt. Fleksibile. Atraktive

Besoji paratë tuaja Bankës ProCredit. Banka e parë Gjermane në Evropën Lindore.

Aplikoni këtu

Asnjëherë mos e humb mundësinë.

Sillni pagën, pensionin apo të ardhurat tuaja të rregullta në Bankën ProCredit.

Ju do merrni fonde flex deri në dyfishin e pagës tuaj me shkallë interesi vjetore prej vetëm  7% 

Aplikoni këtu

Asnjëherë mos e humb mundësinë.

Fondet Flex mundësojnë qasje të shpejtë në fonde shtesë kur ato ju nevojiten.

Nuk do ju nevojitet ndonjë shërbim tjetër krediti për mbulimin e nevojave afatshkurtra financiare.

Aplikoni këtu

Planifiko të ardhmen tuaj sigurt.

Bëj plane afatgjate, ne bëjmë të njëjtën!

Aplikoni këtu

Planifiko të ardhmen tuaj sigurt.

Depozito paratë tua në afate prej 12, 18 24 apo 36 muaj në MKD dhe EUR.

Aplikoni këtu

Planifiko të ardhmen tuaj sigurt.

Shkallët e interesit për depozitat në denarë:

12 muaj:        1,8%

18 muaj:        2%

24 muaj:        2,3%

36 muaj:        2,6%

Aplikoni këtu

Planifiko të ardhmen tuaj sigurt.

Shkallët e interesit për depozitat në EUR:

12 muaj:        1%

18 muaj:        1,2%

24 muaj:        1,5%

36 muaj:        1,8%

Aplikoni këtu

Planifiko të ardhmen tuaj sigurt.

Besoji paratë tuaja Bankës ProCredit. Banka e parë Gjermane në Evropën Lindore.

Aplikoni këtu

Ne ofrojmë përkrahje kur Ju duhet.

Investoni në shtëpinë Tuaj dhe bëjeni ekologjike, përderisa i zvogëloni shpenzimet Tuaja për energji elektrike.

Aplikoni këtu

Ne ofrojmë përkrahje kur Ju duhet.

Optimizo dhe redukto shpenzimet e jetesës duke investuar në teknologji të mençur dhe moderne.

Aplikoni këtu

Ne ofrojmë përkrahje kur Ju duhet.

Kredi investive deri në 30,000 EUR, për 60 muaj.

Shkallë interesi prej 6% për të gjithë periudhën

Aplikoni këtu

Keni nevojë për kredi banesore?

4% interes fiks për 10 vite

pastaj 5,2% + EURIBOR 6 mujor (minimum 5,5%)

0% tarifa e disbursimit

Aplikoni këtu

Keni nevojë për kredi banesore?

Deri në 20 vite.

Proces i shpejtë i aprovimit.

Financojmë mbi 80% të vlerës së investimit.

 

Aplikoni këtu