Со оваа апликација Ви нудиме можност да станете клиент на нашата банка. За пополнување на апликацијата ќе Ви бидат потребни отприлика 7 минути.

Лични податоци

Промени

Пополнете ги Вашите лични податоци

Ве молиме прикачете скенирана лична карта или пасош

Прикачи документ

Со оваа апликација Ви нудиме можност да станете клиент на нашата банка. За пополнување на апликацијата ќе Ви бидат потребни отприлика 7 минути. 

Контакт информации

Промени

Адреса на живеење

Контакт информации

Со оваа апликација Ви нудиме можност да станете клиент на нашата банка. За пополнување на апликацијата ќе Ви бидат потребни отприлика 7 минути. 

Лични приходи

Промени

Со оваа апликација Ви нудиме можност да станете клиент на нашата банка. За пополнување на апликацијата ќе Ви бидат потребни отприлика 7 минути. 

Дополнителни податоци

Промени

Наскоро ќе имате сметка во нашата банка.

Информации за сметката

Промени

За соработка со ПроКредит Банка Ви нудиме Сет Банкарски Услуги кој ги вклучува следниве поволности

Трансакциската сметка е основен производ за започнување соработка со банка. Оваа сметка може да ја користите за приливи и одливи 24/7 преку е-банкарство или со користење на Вашата MasterCard картичка.

Прикажи повеќе Пркажи помалку

Вашата штедна сметка е наменета за редовно кумулирање на заштеди а не за рутинки операции. Станува збор за сметка до која имате пристап преку Вашето е-банкарство. Оваа сметка може да биде во денари или евра.

Годишната каматна стапка за Флекс заштеди е согласо Официјалниот тарифник на банката. Каматата се пресметува дневно, а се исплаќа на Вашата трансакциска сметка на почеток од секој календарски месец.

Прикажи повеќе Пркажи помалку

Дебитните картички се издаваат за фиксен период на време и истите се поврзани со Вашата трансакциска сметка. Овие картички може да се употребуваат за плаќања на ПОС терминали во продажни објкети во земјата и странство за повлекување и уплата на пари на банкомат, како и за онлајн плаќање преку безбедни веб страни.

Вие, како сопственик на картичката, сте одговорни за безбедно чување на картичката и заштита на истата од можна злоупотреба од страна на трети лица.

Прикажи повеќе Пркажи помалку

Е-банкарството Ви овозможува електронски и безбеден пристап до Вашите сметки во банка како и до сметките на кои сте авторизирани. За употреба на е-банкарство потребно е да имате корисничко име и лозинка.

Со е-банкарството може да процесирте плаќања во домашен и меѓународен платен промет, да штедите на Флекс Заштеда, да проверувате и принтате промет на сметка и слично.

Прикажи повеќе Пркажи помалку

Ова е услуга која Ви овозможува увид на сите трансакции поврзани со Вашата MasterCard картичка. Услугата вклучува -СМС за секоја трансакција над 500 денари СМС за сите приливи, информација за обнова на картичка, активирање на сметка, промотивни кампањи и слично.

Прикажи повеќе Пркажи помалку

Наскоро ќе имате сметка во нашата банка.

Општи деловни регулативи

Промени

Се согласувам за процесирање на моите лични податоци пополнети во оваа апликација и употреба/ анализа на истите од страна на ПроКредит Банка со цел проверка на можноста за постанување клиент на банката и користење на нивните услуги. Дополнително се согласувам моите лични податоци да бидат процесирани од страна на поврзани субјекти во ПроКредит групацијата и трети лица чии услуги се директно поврзани со обработка на податоци во име на ПроКредит Банка АД Скопје, што може да вклучи и употреба на моите лични податоци надвор од С. Македонија.


Потврдувам дека ги прочитав и се согласувам со Општите Деловни регулативи и Ценовникот на ПроКредит Банка.


Се согласувам да добивам електронска пошта која содржи информации и известувања за производите и услугите на ПроКредит Банка.

Свесен сум дека оваа апликација не води до задолжително отворање на трансакциска сметка во ПроКредит Банка