Ju lutemi shkruani detajet tuaja personale siç shfaqen në dokumentin tuaj të identitetit.

Adresa zyrtare e regjistruar (sipas dokumentit të identitetit)

Informacione të tjera

Kontaktet tuaja

Kushtet e punës

Unë konfirmoj që kam lexuar dhe marrë parasysh dokumentet në vijim dhe se jam dakord. Kam shkarkuar këto dokumente dhe i kam ruajtur dhe / ose shtypur ato në mënyrë që të jenë në dispozicion për mua përgjithmonë: