faq

Si të aplikoni për shërbime online?

Klientët mund të aplikojnë për shërbime kreditore përmes sistemit të aplikimit online i cili është i integruar në ueb faqen e bankës. Gjeni aplikacionin online këtu.

A ofrohet kredi për blerje të shtëpisë/banesës në bankën ProCredit?

Punoj dhe jetoj jashtë Kosovës, a mund të marr kredi në bankën ProCredit?

Më ka skaduar mbitërheqja/ overdrafti, çfarë duhet të bëj?

Cilat janë kushtet/dokumentet bazë për marrjen e kredisë në bankën ProCredit?

Dua të blej veturë të re, a mund të marr kredi?

Jam i interesuar për të blerë banesë, deri sa vite jepet kredia?

Jam përdorues për herë të parë e-Banking, si të qasem?

Kam harruar fjalëkalimin e e-Banking, si të qasem?

Si funksionon SMS Tan?

Si të iniciojë pagesën e faturave apo tatimeve në e-Banking?

Çka janë urdhërpagesat periodike?

Cilat fatura paguhen me e-Banking?

A mund të pranoj me email fjalëkalimin e e-Banking?

Përse nuk mundem të vazhdoj tutje me inicim të transfertit me e-Banking?

Si mund t’i tërheqi mjetet nga llogaria e kursimit?

Më ka humb kartela, ku mund ta bllokoj?

Sa kushtojnë tërheqjet apo pagesat në pika të shitjes brenda Kosovës?

Sa kushtojnë tërheqjet apo pagesat në pika të shitjes në vendet jashtë Kosovës?

Si mundem të gjeneroj 3D Secure IPIN-in për blerje online?

Si mundem të gjeneroj 3D Secure IPIN-in për blerje online?

Cili është limiti i tërheqjeve në Kosovë?

Më ka skaduar afati i kartelës së debitit, si mund ta rinovoj atë?

A mund të pajisem me kartelë krediti?

Ku mund ta ndërroj Pin-in e kartelës?

A duhet të paguaj për postën kur të më mbërrin kartela?

A mundem me marr kartelën në bankë edhe jo përmes postës?

A mundem të aktivizoj kartelën dhe PIN-in nëse gjendem jashtë shtetit?

Në rast se nuk jam në shtëpi për t’a pranuar kartelën, ku mund ta marr atë?

Çka ndodh nëse nuk mund të pranoj kartelën brenda 60 ditëve?

A mundem me aktivizu e-Banking online?

A mundem me hap llogari online?

Deri në sa Eur mund ti tërhjek në bankomat?

A mundem me tërheq para nga POS terminale?