ProCredit Bank Direct, the Bank made simple

ProCredit Bank Direkt, bankim i thjeshtë!

Banka e parë Gjermane në Evropën Lindore që prezanton ofertë të re për bankim digjital.

Bankim i përshtatshëm dhe i sigurt në grupin ProCredit dhe lidhje direkte me Evropën.

 • Llogaria Rrjedhëse

  Banka juaj në një llogari.
  E thjeshtë.

 • ProCredit Kursimet Flex

  Llogari kursimi.
  Fleksibile dhe e sigurt.

 • ProCredit Fondet Flex

  Mbitërheqje e të hollave.
  Para shtesë, kurdo që ju nevojiten.

   

 • Depozita me Afat

  Realizo planet tuaja
  afatgjate në mënyrë të sigurt.

 • Kreditë Investive

  Blej një makine të re, rinovo shtëpinë tuaj.
  Shpejt dhe volitshëm.

 • Kreditë për shtëpi/banesë

  Blej shtëpinë/banesën tënde.

Llogaria Rrjedhëse

Banka juaj në një llogari.
E thjeshtë.

Apliko për hapje të llogarisë
Të gjitha shërbimet

Kontroll i plotë i financave tuaja; kudo që jeni dhe kurdo që keni nevojë.

Për transferte brenda vendit (shiko çmimoren)
Për deponim të parave dhe tërheqje në Zonat 24/7 (shiko çmimoren)

Apliko për hapje të llogarisë

Kontroll i plotë i financave tuaja; kudo që jeni dhe kurdo që keni nevojë.

Paguaj faturat Online.
Realizo transferte automatike përmes urdhër pagesave periodike.
Siguro transaksionet me shërbimin SMS njoftimi.

Apliko për hapje të llogarisë

Kontroll i plotë i financave tuaja; kudo që jeni dhe kurdo që keni nevojë.

Transferte ndërkombëtare brenda ditës brenda rrjetit ProCredit për vetëm 2.5 EUR;
Transferte kombëtare hyrëse dhe dalëse brenda rrjetit ProCredit falas;
Çmime atraktive për realizimin e transferteve ndërkombëtare në mbarë botën.

Apliko për hapje të llogarisë

Sigurt. Fleksibile. Atraktive

Besoni paratë tuaja Bankës ProCredit. Banka e parë Gjermane në Evropën Lindore.

Siguria e kursimeve tuaja është prioriteti ynë.

Apliko për hapje të llogarisë

Sigurt. Fleksibile. Atraktive

Qasje në kursimet tuaja kurdo që keni nevojë.

Mund të transferoni paratë tuaja nga llogaria e kursimeve në atë rrjedhëse 24/7 përmes e-Banking!

Apliko për hapje të llogarisë

Asnjëherë mos e humb mundësinë.

Sillni pagën, pensionin apo të ardhurat tuaja të rregullta në Bankën ProCredit.

Ju do merrni fonde flex deri në 200% të pagës tuaj.

Apliko për hapje të llogarisë

Asnjëherë mos e humb mundësinë.

ProCredit Fondet Flex mundësojnë qasje të shpejtë në fonde shtesë kur ato të ju nevojiten.

Nuk do ju nevojitet ndonjë shërbim tjetër krediti për mbulimin e nevojave afatshkurtra financiare.

Apliko për hapje të llogarisë

Asnjëherë mos e humb mundësinë.

 

Për vetëm 12.9% interes vjetor

Apliko për hapje të llogarisë

Planifiko të ardhmen tuaj sigurt.

Bëj plane afatgjate, ne bëjmë të njëjtën!

Apliko për hapje të llogarisë

Planifiko të ardhmen tuaj sigurt.

Depozito paratë tuaja në afate prej 12, 24 apo 36 muaj në EUR.

Apliko për hapje të llogarisë

Ne ofrojmë mbështetje atëherë kur ju nevojitet.

Investo në shtëpinë/banesën tuaj dhe bëje ekologjikisht miqësore duke zvogëluar shpenzimet e energjisë.

Apliko për hapje të llogarisë

Ne ofrojmë mbështetje atëherë kur ju nevojitet.

Optimizo dhe redukto shpenzimet e jetesës duke investuar në teknologji të mençur dhe moderne.

Apliko për hapje të llogarisë

Ne ofrojmë mbështetje atëherë kur ju nevojitet.

Kredi investive deri në 30,000 EUR.

Apliko për hapje të llogarisë

Dëshironi të bleni apo ndërtoni shtëpi/banesë të re?

Proces i shpejtë i aprovimit. Financojmë deri në 80% të vlerës së investimit.

Apliko për hapje të llogarisë

Dëshironi të bleni apo ndërtoni shtëpi/banesë të re?

Plane afatgjata me mendje të qetë.

Apliko për hapje të llogarisë

Dëshironi të bleni apo ndërtoni shtëpi/banesë të re?

Normë nominale vjetore të interesit duke filluar nga 3.95 %, ose normë efektive vjetore të interesit duke filluar aktualisht nga 4.10 %.

Afati i maturimit deri në 15 vite.

 

Apliko për hapje të llogarisë