ProCredit Bank Direct, the Bank made simple

Mirë se vini në ProCredit Direkt- platformën tuaj të bankimit online

A jeni profesionist me agjendë të ngarkuar ditore, apo një depozitor në kërkim të mënyrës më të sigurt për të kursyer? Dëshironi që t'i bëni transaksionet tuaja bankare në mënyrë të lehtë, kudo dhe kurdo?

Nëse po, Banka ProCredit, banka e parë gjermane në vend tani ofron ProCredit Direkt, një platformë digjitale që ofron jo vetëm qasje direkte 24 orë në të gjitha shërbimet bankare me të cilat ju menaxhoni fondet, por gjithashtu një kontroll të plotë në financat tuaja.

Bëhu klient i yni

Çdo gjë që ju nevojitet nga një bankë

Llogaria rrjedhëse ju mundëson qasje në çdo kohë në të gjitha shërbimet që keni nevojë:

 • Transferet e parave, pagesat e faturave, urdhërpagesat periodike, kartelë e debitit pa kontakt, SMS njoftimi për të gjitha transaksionet, tërheqje dhe deponim të parave në bankomate
 • Llogari të kursimeve FlexSave me fleksibilitet maksimal
 • Depozita me afat që mundësojnë planifikim afatgjatë
 • FlexFund (mbitërheqje), kredi investive dhe kredi për shtëpi apo banesë

Nuk do të pritni më në radhë për të kryer një shërbim sepse me ne mund të bëni bankim kurdo dhe kudo që dëshironi.

Të gjitha për një kosto fikse mujore.


Bëhu klient i yni Kushtet dhe rregullat e përgjithshme
ProCredit Bank Direct, the Bank made simple

Në çdo kohë dhe çdo vend

Menaxhoni financat tuaja në mënyrë të përshtatshme dhe të sigurt përmes kanaleve tona 24/7 të bankimit.

e-Banking (më shumë)

m-Banking (më shumë)

Zonat 24/7 (gjej lokacionet )

Qendra e kontaktit (më shumë)

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem referohuni faqes Pyetje dhe Përgjigje më të shpeshta apo kontaktoni qendrën tonë të kontaktit.

Bëhu klient i yni
ProCredit Bank Direct, the Bank made simple

ProCredit është:

 • Një grup i bankave komerciale të orientuara drejt zhvillimit, të cilat operojnë si "Hausbank" për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), dhe bankë direkte ( fokusuar në kanale digjitale) për klientë privatë.
 • Grup Gjerman me qendër në Frankfurt i cili mbikëqyret nga Autoritetet Gjermane Federale Bankare dhe legjislacionet e çdo vendi ku secila bankë e grupit ProCredit operon
 • Bankë profitabile dhe stabile në nivel të grupit e cila operon me linja profesionale dhe të sigurta të biznesit
 • Jemi të listuar në segmentin "Prime Standard" të bursës së Frankfurtit si ProCredit Holding - kompania amë (më shumë, klikoni këtu)
Bëhu klient i yni
ProCredit Bank Direct, the Bank made simple

Ne fokusohemi në nevojat tuaja dhe në kualitetin e shërbimeve tona

 • Ne investojmë në ekonominë lokale duke i mbështetur NVM-të
 • Ne kujdesemi për ambientin 
 • Ne nuk besojmë në bonuse, por në zhvillim të vazhdueshëm të stafit
 • Ne investojmë në teknologjinë moderne dhe në kanalet tona digjitale
 • Ne e marrim me seriozitet çështjen e sigurisë së të dhënave dhe zbatojmë standarde Evropiane
 • Politikat tona grupore gjithëpërfshirëse, standardet dhe lista jonë përjashtuese e mbështesin rritjen e shëndoshë të portfolios tonë të kredive dhe forcimin e lidhjeve afatgjata me klientët tanë.
Bëhu klient i yni
 • Llogaria Rrjedhëse

  Banka juaj në një llogari.

  E thjeshtë.

 • ProCredit Kursimet Flex

  Llogari kursimi.
  Fleksibile dhe e sigurt.

 • ProCredit Fondet Flex

  Mbitërheqje e të hollave.

  Para shtesë, kurdo që ju nevojiten.

   

 • Depozita me Afat

  Realizo planet tuaja
  afatgjate në mënyrë të sigurt.

 • Kredi Personale dhe Investive

  Blej një makine të re, rinovo shtëpinë tuaj.

  Shpejt dhe volitshëm.

 • Kreditë për shtëpi/banesë

  Blej shtëpinë/banesën tënde.

Llogaria Rrjedhëse

Banka juaj në një llogari.

E thjeshtë.

Hap llogari online
Të gjitha shërbimet

Kontroll i plotë i financave tuaja; kudo që jeni dhe kurdo që keni nevojë.

Për transferte brenda vendit (shiko çmimoren)

Për deponim të parave dhe tërheqje në Zonat 24/7 (shiko çmimoren)

Hap llogari online

Kontroll i plotë i financave tuaja; kudo që jeni dhe kurdo që keni nevojë.

Paguaj faturat Online.
Realizo transferte automatike përmes urdhër pagesave periodike.
Siguro transaksionet me shërbimin SMS njoftimi.

Hap llogari online

Kontroll i plotë i financave tuaja; kudo që jeni dhe kurdo që keni nevojë.

Transferte ndërkombëtare dalëse ProPay brenda rrjetit për vetëm EUR 2.50;

Transferte ndërkombëtare hyrëse brenda rrjetit ProCredit falas;

Çmime atraktive për realizimin e transferteve ndërkombëtare në mbarë botën.

Hap llogari online

Sigurt. Fleksibile. Atraktive

Besoni paratë tuaja bankës ProCredit, normë atraktive të interesit dhe fleksibilitet.

Siguria e kursimeve tuaja është prioriteti ynë.

Hap llogari 100% online

Sigurt. Fleksibile. Atraktive

Qasje në kursimet tuaja kurdo që keni nevojë.

Mund të transferoni paratë tuaja nga llogaria e kursimeve në atë rrjedhëse 24/7 përmes e-Banking!

Hap llogari 100% online

Asnjëherë mos e humb mundësinë.

A e merrni pagën, pensionin apo të hyrat tjera të rregullta përmes llogarisë në bankën ProCredit?

Përfito nga mbitërheqja deri në dyfishin e pagës tuaj.

Apliko Online

Asnjëherë mos e humb mundësinë.

ProCredit Fondet Flex mundësojnë qasje të shpejtë në fonde shtesë kur ato të ju nevojiten.

Nuk do ju nevojitet ndonjë shërbim tjetër krediti për mbulimin e nevojave afatshkurtra financiare.

Apliko Online

Asnjëherë mos e humb mundësinë.

Për vetëm 9.00% interes efektiv vjetor, pa shpenzime administrative.

Apliko Online

Planifiko të ardhmen tuaj sigurt.

Bëj plane afatgjata, ne bëjmë të njëjtën!

Apliko Online

Planifiko të ardhmen tuaj sigurt.

Depozito paratë tuaja në afate prej 12, 24 apo 36 muaj në EUR.

Apliko Online

Ne ofrojmë mbështetje atëherë kur ju nevojitet.

Investo në shtëpinë/banesën tuaj dhe bëje ekologjikisht miqësore duke zvogëluar shpenzimet e energjisë.

Apliko Online

Ne ofrojmë mbështetje atëherë kur ju nevojitet.

Optimizo dhe redukto shpenzimet e jetesës duke investuar në teknologji të mençur dhe moderne.

Apliko Online

Ne ofrojmë mbështetje atëherë kur ju nevojitet.

Normë e favorshme e interesit në shumë prej EUR 10,000 deri 30,000 dhe kohëzgjatje deri në 60 muaj.

 

Apliko Online

Ne ofrojmë mbështetje atëherë kur ju nevojitet.

Kredi personale me normë të favorshme interesi deri ne 10,000 EUR dhe maturitet deri më 84 muaj.

Apliko Online

Dëshironi të bleni apo ndërtoni shtëpi/banesë të re?

Proces i shpejtë i aprovimit. Financojmë deri në 80% të vlerës së investimit.

Apliko Online

Dëshironi të bleni apo ndërtoni shtëpi/banesë të re?

Plane afatgjata me mendje të qetë.

Apliko Online

Dëshironi të bleni apo ndërtoni shtëpi/banesë të re?

Afati i maturimit deri në 30 vite.

 

Apliko Online